چند مطلب جالب درباره ارمنستان

چند مطلب جالب درباره ارمنستان

 کشور ارمنستان به عنوان اولین کشور مسیحی تاریخ، کلیساهای بسیاری دارد که   قدمت برخی از آن ها به قرن ها پیش باز می گردد.  و می توان گفت از اولین کلیساهای…

آشنایی با مناطق گردشگری ارمنستان

آشنایی با مناطق گردشگری ارمنستان

 معبد گارنی ارمنستان  تاریخ بنای قلعه گارنی برمی گردد به هایک ناهایت که به نام گارنیک  نوه نتیجه هایک نام گذاری شده است.   رودخانه گارنی در بیست و هشت کیلومتری…